U Kobylnic na Brněnsku objevili zatím největší soubor keramických nádob z doby bronzové na Moravě. Při záchranném výzkumu na místě, kde vznikne závlahová nádrž, archeologové objevili jámu, v níž bylo naskládáno zhruba 90 šálků, talířů, mís a moždířů, vyrobených před více než 3000 lety.

kobylnice keramikaMnohé z nich se dochovaly ve velmi dobrém stavu, protože byly uloženy v rozměrných amforách o objemu několika desítek litrů. Keramika vznikla v období kultury popelnicových polí.
Výzkum ukázal, že oblast byla osídlena od doby kamenné až po tzv. římské období, kdy ve druhém až třetím století našeho letopočtu obývaly jižní Moravu germánské kmeny a nejsevernější hranice římského impéria končila u dnešních Pasohlávek na Brněnsku, kde byla opevněna desátá legie.

Zpráva ÚAPP Brno

Zdroj: Novinky.cz