Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 18 výsledků.

  Radovesice v laténu

  Radovesice (podle Waldhausera et al 1993) HD2,3 – LTD (6 fází), 5 ha, 492 obj. (polozemnice, nadzem. stavby, pece, zásobní jámy, hliníky) Radovesice 5. Plán úplně archeologicky prozkoumané vesnice ...

  Radovesice Libochovice

  Lokace: Libochovice Okres: Litoměřice, Ústecký kraj,Keltové,doba římská

  Radovesice

  Lokace: Okres: Teplice, Ústecký kraj,halštat, Keltové

  3.38 Kovolitectví - lokality s doklady barevné metalurgie

  ... Dřemčice, Duchcov, Holubice, Hostivice, Hostomice, Chržín, Libkovice-Mariánské Radčice, Libochovice, Lužice u Kadaně, Poříčany, Přistoupim, Praha-Běchovice, Praha-Stodůlky, Radovesice, Řevnice, Srbeč, ...

  2.5.4 Zásobní jámy - sila

  ... vyložené kameny. Horizontální kůlové jamky pod ústím jsou dokladem dřevěného uzávěru jámy, použita k tomu mohla být i sláma. Obsah jam mohl dosahovat až několika desítek hektolitrů (Radovesice: 0,5-40 ...

  3.08.2 Výrobky ze zlata

  ... pseuďoantropomorfní mečíky) byly vybaveny zlatými inlejemi např. Lysice, Olomouc-Nemilany, (Radovesice, hr. 15: Sankot 2000, Abb. 2; obr. 52: 4). Stradonice - lžičkovitá spona Sobotovice - Zlatý prsten ...

  3.12.08 Zpracování dřeva - výroba rakví

  ... hrob č. 5, (Streit 1938) dub nebo jasan - nález Jenišův Újezd, hrob č. 1, (Opravil 1978) dub - nález Jenišův Újezd, hrob č. 105, (Opravil 1978) Tišice Radovesice - dřevěná rakev a rekonstrukce ...

  6.15.3 Dřevěná rakev

  ... Staňkovice, hrob č. 5, (Streit 1938) dub nebo jasan - nález Jenišův Újezd, hrob č. 1, (Opravil 1978) dub - nález Jenišův Újezd, hrob č. 105, (Opravil 1978) Tišice Radovesice - dřevěná rakev a ...

  3.06.4 Nálezy dílen s bronzem

  ... Praha-Běchovice, Praha-Stodůlky, Radovesice, Řevnice, Srbeč, Stará Dobev, Statenice, Tuchoměřice, Tuchlovice, Žebrák, Osí Morava: Staré Hradisko, Hostýn?, Kojetín-Požaha, Loučka-Obírka, Lukov-Ostroh, Bořitov, ...

  2.1 Sídliště nehrazená (neopevněná)

  ... objektů polohy do cca 500 m n. m. rovinaté polohy, terasy do cca 300 m od zdroje vody příhodné půdní podmínky Příklady: Hostomice, Předměřice n. L., Dobev, Praha-Hloubětín, atd. Radovesice (podle ...

  6.15.5 Birituální hroby

  ... resp. ojedinělé mělké žárové jámové hroby v areálu kostrového pohřebiště, např. Radovesice z konce 3. století př. n. l. Hroby LT A biritualita, nárůst počtu kosterních hrobů!!! kostrové hroby někdy s ...

  6.03 Kult uťatých hlav

  Celá řada archeologických a písemných pramenů nám ukazuje Kelty jako vyznavače kultu hlav. Symbolika uťatých hlav byla rozšířena po celém území od Irska až po Karpatskou kotlinu, od Hispánie po sever ...

  3.05.5 Pece na výpal keramiky

  ... patrně hlavní důvody, proč se tento typ pece u Keltů tak rychle a tak masově rozšířil. Dochované objekty: Čechy- Bílina, Brčekoly, Cerhýnky, Dolní Břežany, Hořany, Lhotka nad Labem, Lovosice, Radovesice, ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Hrob, pohřebiště

  ... se objevuje anomálie v podobě kamenu v hrobové jámě, odchylky od výše stanovených norem poměrně vzácné, např. pohřby skrčené, na briše (Radovesice) nebo znehodnocené předměty hrobových výbav (Sulejovice); ...

  Waldhauser Jiří - životní jubileum

  ... aktuální dokumentační zásahy, jichž provedl mnoho stovek a k nimž vypracovává v muzeích archivované nálezové zprávy. Téměř všechny déle trvající terénní výzkumy a projekty (např. Radovesice) publikoval ...

  Gabreta (Německo)

  ... domácími zvířaty. Dům 5 (Polozemnice): Tato pozdně halštatská/ raně laténská stavba (6./5. st. Př. Kr.) byla zhotovena podle nálezu Radovesice (ČR), objekt č. 440. Tento typ stavby nazvaný polozemnice, ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo