Radovesice (podle Waldhausera et al 1993)

HD2,3 – LTD (6 fází), 5 ha, 492 obj. (polozemnice, nadzem. stavby, pece, zásobní jámy, hliníky)

radovesice situace wRadovesice 5. Plán úplně archeologicky prozkoumané vesnice Keltů, která existovala přibližně půltisíciletí na jednom místě. Tomu odpovídají odlišné graficky znázorněné jednotlivé objekty: černě vykryté - 6. století, nevykryté - 5. století, tečkované - 4.-3. století, vodorovně šrafované - 2. století, svisle šrafované - zlom 2./1. století, šikmo šrafované - 1. století (Germáni). Podle Waldhausera et al 1993, datování upraveno.

Nálezy:

 radovesice1awradovesice1w
Radovesice 5. Červeně malovaný dekor labutí a "esíček" uvnitř mísy. Waldhauser 1977a

Podle interpretace jde o kontinuálně používanou osadu, lemovanou samostatnými, většinou jednofázovymi usedlostmi. K sídlišti přísluší také v úplnosti prozkoumané pohřebiště LT B1b-C1 v poloze Vápenka (Radovesice I) se 54 kostrovými a 5 žárovými hroby. Výzkum probíhal v letech 1969-88.

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15