Plán časně laténského dvorce

032061 1w2 22 areal 3w

Droužkovice - Plán časně laténského dvorce:
1. Palisáda; 2. Předpokládaná palisáda; 3. Příkop; 4. Objekty z 5. století; 5. - 6. Objekty a hroby jiného stáří než keltského; 7. Kůlové jamky; 8. - 10. Sondáže;
Droužkovice, Smrž PA 1996
- LT A - 5. st. BC
- prostor cca 1ha – vymezen palisádou
jeden dům ve vyděleném prostoru – nálezy bronzové plastiky (zvěrný styl), řecké keramiky, Au prsten
doklady zpracování železa (struska)

Nálezy:

figurka1wnadoba1w

Související články

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15