Praha 5-Stodůlky v laténu mají zatím šest lokalit s laténskými nálezy.

osada w Usedlost 12x9,8 m

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15