Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 63 výsledků.

  Třebosice - nález figurky kozla

  ... Podle určené datace pochází z přelomu neolitu a eneolitu, tedy mladší a pozdní doby kamenné. To je doba řádově 4200 let před naším letopočtem," říká objevitelka sošky, archeoložka Východočeského muzea ...

  4.2 Cesty

  ... zpravidla vykazují stopy po mimořádném osídlení od neolitu až po současnost a dodnes jsou z části či zcela překryta městy mj. s výraznou dopravně komunikační funkcí – u nás např. Praha, Lovosice, Kolín, ...

  Pravěká Osada Křivolík

  ... datování je (na našem území) 36 000 př. n. l. - 900 n. l. Jedná se o zlomové úseky dějin - kultura lovců mamutů, přechod k zemědělství (neolitická revoluce), počátek zpracování kovů i první etnika, která ...

  Pravěká osada v ZOO a BZ Plzeň

  ... tkalcovského stavu nebo výroba a prezentace ucelené řady parohových, kamenných, bronzových a železných seker od neolitu po dobu laténskou. O své činnosti informuje sdružení pravidelně na svých internetových ...

  Kolín - objev rondelů

  ... nálezů. K nejvýznamnějším patří čtyři rondely, z nich dva jsou největší v Evropě. Pravěké rondely mají kruhový nebo oválný tvar obvykle o průměru od 50 do 200 metrů. V neolitu se objevovaly v Podunají ...

  Lexikon Megalitů

  ... charakteru (zbraní, šperků, nástrojů, mincí, keramiky), do země či do vody záměrně uložených z důvodů rituálních nebo bezpečnostních, často mimo sídlo. Disartikulace (disarticulation) Forma neolitické ...

  -0 Kronika pravěku do roku 0

  ... Mezolit - rozvoj lovu a sběru plodin, užívání luků, šípů, lodí 5500 - 3800 př. Kr. - Mladší doba kamenná Neolit - Neolitická revoluce - rozvoj zemědělství, budování prvních vesnic. Začíná zemědělské ...

  Horoměřice – pravěké kultovní středisko?

  ... posun mezi vznikem jam a půdorysem domnělé svatyně nebyl příliš velký - všechny pocházejí z eneolitu - pozdní doby kamenné. Datovací rozmezí se zúžilo zhruba do let 4000-2500 př. Kr. Čeká se také na výsledek ...

  Pravěk Mohelnicka

  ... nástrojů nabízí i unikátní artefakty, jako například torza neolitických venuší, náhrdelník z měděných drátků a provrtaných perel z pozdní doby kamenné nebo vzácné měděné nástroje. Více na www.muzeum-sumpek.cz. ...

  Plzeň-Křimice - objev rondeloidu

  ... také úlomky keramiky, nástrojů i pozůstatky dávných obydlí. Zdejší naleziště pochází z mladší doby kamenné, tedy neolitu, který je datován přibližně 5500-4500 před naším letopočtem. Nejzásadnějším ...

  Dobřany - nález nářadí zemědělců

  ... drtidlo. Neolitické sídliště v Dobřanech pochází z doby 6000 až 5000 let před naším letopočtem. Archeologové tam v minulosti objevili zbytky několika domů, jejichž šířka byla deset a délka až čtyřicet ...

  Neolit

  Neolit

  Eneolit

  Eneolit

  -5500 - Neolitická revoluce

  Neolitická revoluce - rozvoj zemědělství, budování prvních vesnic. Začíná zemědělské osídlení českých zemí, objevuje se oradlo, měď, první pohřební mohyly a hradiště.

  Brandýs nad Labem - ulice Zápská

  V roce 2015 Před výstavbou nákupního centra Kaufland na podzim roku 2015 byl proveden záchranný archeologický výzkum - období neolitu, doby bronzové.

  Modlany - sídliště z mladší doby kamenné

  Při záchranném výzkumu bylo prozkoumáno sídliště kultury s vypíchanou keramikou, která se datuje od roku 4900 až 4500 před naším letopočtem.

  -5500 - Neolitická revoluce

  Neolitická revoluce - rozvoj zemědělství, budování prvních vesnic. Začíná zemědělské osídlení českých zemí, objevuje se oradlo, měď, první pohřební mohyly a hradiště.

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo