Archeologové v bývalém areálu Vlněny v Brně se prokopali až ke keltskému sídlišti. Výzkum probíhá od listopadu 2016.

Další zajímavostí, kterou po sobě Keltové zanechali, je třeba kroužek z opasku. Archeologové našli celkem asi deset bedýnek zlomků, z nichž se po očištění mnohdy dají sestavit celé nádoby.
Kromě středověkých aktivit zaznamenána také pravěká souvrství obsahující nálezy z období eneolitu, pozdní doby bronzové, doby halštatské, laténské a hradištní. 
Zpráva ÚAPP Brno