Lokace: Obec: Ivančice | Okres: Brno-venkov | Jihomoravský kraj, Datování: | Keltové

Nálezy:
Při výzkumu v roce 1941 byla prozkoumána laténská jáma (250x350 cm, hloubka 120 cm) se zbytky keramiky, zvířecích a lidských kostí.

Literatura:
Meduna J.: Die laténezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren, 1980, FAM XI, Brno
Čižmář M.: Nálezy lidských kostí na moravských sídlištích doby laténské, 2000, PA - Supplementum 13, 81-91
Hlava M.: Keltové v okolí Ivančic, 2003, Sborník Muzea Brněnska, 51-52

Zdroj:
Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku
Kniha velkého rozsahu shrnuje výzkum Keltů, co kde bylo nalezeno, poutavé vyprávění, stovky obrázků, 450 stran velkého formátu za cenu 790,- Kč.

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15