Významný objev učinili archeologové v krajině mezi Nemilkovem a Velharticemi na Klatovsku. V lokalitě v těsné blízkosti říčky Ostružné totiž nalezli pozůstatky doposud neznámého rýžoviště zlata a sídliště starých Keltů.

Miloslav Slabina a Jiří Waldhauser nalezli nedaleko Velhartic v blízkosti říčky Ostružné celou řadu sejpů, tedy hromad vyrýžované zeminy, a pozůstatky starověkého sídliště. Z nalezených zlomků keramiky se jim pak podařilo zjistit, že se jedná o pozůstatky činnosti a života Keltů. Svědčí o tom soubor nalezených předmětů, ve kterém je například držadlo pokličky nějaké nádoby. Nově objevená lokalita byla zřejmě pro Kelty významná, protože zde mohli vedle vyrýžovaného zlata získávat i tuhu a olovo.

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15