V Ptolemaiově mapě je Abilunon umístěn na zeměpisné délce 35 stupňů a 20 minut a na šířce 47 stupňů a 20 minut. Může se jednat o oppidum Třísov nebo jiné místo.

Je vykládáno z osobního jména Abilon (Abolos) ve významu abilon, tj. "země" a dunom, "hrad, hradiště".
Období: Keltové, latén

Literatura: Mehlis, G. 1923: Die Städte und Verkehrswege bei Claudius Ptolemaios im Südosten der Germania megale. In: Archiv fur Anthropologic NF 19, s. 147-165., s. 154.

Zdroj:  Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15