Modřicemi prošly dějiny. I šest různých kultur

Od začátku června 2015 prováděli pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. záchranný archeologický výzkum v Modřicích. Na dlouhodobě známé lokalitě s bohatým pravěkým osídlením v průmyslové zóně probíhají archeologické výzkumy již od 90. let v návaznosti na postupující zástavbu, v současné době je ovšem odkryta zatím nejrozsáhlejší plocha. Dosud byly zjištěny pozůstatky osídlení z mladší a pozdní doby kamenné (5. až 3. tisíciletí př. n. l.), nejstarší z těchto vesnic byla obehnána hrotitým příkopem a dřevěnou palisádou s několika vstupy – bránami. Mezi méně obvyklé nálezy patří stylizované hliněné ženské sošky - idoly nebo kostěné nástroje na lov ryb (háček, hrot harpuny), jejichž konzumace je doložena i nálezy šupin a kostí. Další osídlení náleží době bronzové a starší době železné (2. až 1. tisíciletí př. n. l.), k nejmladší osadě patří zahloubené suterény domů, z jejichž výplní pocházejí početné nálezy zdobených nádob. Někdy v této době bylo místo nad starým soutokem Bobravy a Svratky opět ohrazeno dřevěnou palisádou, do doby bronzové je možné datovat i několik kostrových hrobů.

modrice DSC 0700wmodrice DSC 0798wmodrice DSC 0863wmodrice DSC 0888w

Zdroj: ÚAPP Brno

Související články