Naši ochránci a jejich zbraně
Naši ochránci se rozdělují do dvou hlavních skupin - pěšáci a jízda. Jejich výzbroj se skládá z kopí (jmenuje se framea), menších oštěpů - těch máme vždy u sebe několik, meče a štítu. Meč nosíme v pochvě, vyrobené buď ze železných plátů nebo ze dřeva a kůže, která je připevněna k našemu opasku. Štít používáme k ochraně před nepřátelskými šípy nebo jeho oštěpy a je vyroben z dřevěných prken k sobě slepených klihem a s okovanými okraji ze železa. Uprostřed ještě máme železnou puklici k ochraně držáku ruky.
Organizace společnosti
Základem naší společnosti je rodina a rod, několik rodů tvoří velkorodinu a hodně velkorodin je kmen. Muž má svoji ženu a své děti a k jeho povinnostem patří i jejich ochrana. Žena má vážené postavení, ale zase ne rovnoprávné. Když vezmeme dělbu práce, ženě náleží místo v domácím hospodářství, které samostatně řídí. Existuje také i právo na rozvod, ale musejí k tomu být jen velmi vážné důvody. Všichni chceme mít také hodně silných dětí.
Největší událostí je vždy rokování lidového shromáždění, kde se scházejí všichni bojeschopní muži. Takováto shromáždění se odehrávají na místech blízkých našim bohům, od kterých požadujeme radu nebo pomoc. Jsou vždy v určité významné dny. Zde se také projednávají prohřešky viníků a vynáší se rozsudky. Vše se řídí zvyklostním zákoníkem, daným zkušenostmi vládců a kněžích. Když je někdo odsouzen k smrti, tak se dotyčná osoba zároveň stává i obětí pro bohy k jejich usmíření. Způsoby vykonání rozsudku jsou různé - zardoušení, oběšení, utopení, bodné rány v srdeční oblasti nebo "jenom" odseknutí části těla. Odsouzenci jsou většinou ještě na znamení pohany ostříhány vlasy na hlavě. Na těchto shromážděních se nejen trestá, ale i prosí o bohatou úrodu, válečný úspěch, rozmnožení dobytka, k léčení nemocných, apod.
Místa konání shromáždění
Jak jsem vám již řekl tyto shromáždění se konají na významných místech, která mají zvláštní moc, např. jsou ohraničena kamenným kruhem, jinde je kamenná stéla, skála nebo i strom. Jinde máme ze dřeva vyřezány symboly a idoly - totemy. Tyto symboly zobrazují ženu, kance, ptáky, býky, koně, apod. Zvláštní roli hrají močály - co stáhnou již nevydají. Vhazují se tam nejen různé předměty, např. nefunkční železné meče, hroty kopí, šipky, části oděvů, ale i lidské oběti.
Jaké uctíváme bohy?
WODAN (na severu mu říkají ODIN) - vládce "onoho světa". Jeho znakem je kopí a je bohem bouře, zpěvu, válečníků a mrtvých. Směřují k němu prosby o zdar bitev, o úrodu, ale i pohřební písně, jež mají zemřelé chránit před démony.
DONAR (TÓR) - věčně máchající kladivem, je vládcem hromu a blesku, je také postrachem nepřátel, ochránce válečníků a plodných sil. Válečníci před bojem volají jeho jméno do štítů.
ZIO (TÝR) - bůh války
FREYJA (sever) - kráska s dlouhým copem je bohyní plodnosti, lásky, ke které si dívky směřují své prosby o lásku vyvoleného jinocha. Jako šperk používá sluneční paprsky a se svým bratrem létá na hřbetě kance.
FRIGGA (jih) - Odinova manželka, matka bohů, která dovede léčit a předpovídat budoucnost. Jsou k ní také směřovány prosby o narození dětí.