Základni konstrukční prvek představují dvě kůlové jamky ve středu kratších stěn.

k0116w k0011 2w 135 32w