Mohou být umístěna na povrchu nebo v jámě; jejich funkce není známa.

Někdy se uvažuje o jejich příslušnosti k neidentifikovaným povrchovým stavbám.