Altkönig-Preist - zde je kamenná čelní i vnitřní zeď vyztužena mohutnými silnými kůly, které jsou spojeny příčnými trámy zpevňujícími celou hradbu.

041029w