Keltské oppidum Altenburg u Niedensteinu, Německo

Relativní Chronologie : LT D1, LT D2
Osídlení: Néolithique
Bronze final (Bz. D, Ha A-B)-Hallstatt ancien (Ha C)
La Tène finale (LT D)

Altenburg Niedenstein mapawAltenburg Niedenstein 0awAltenburg Niedenstein 0bwAltenburg Niedenstein 1w

Zdroj: oppida.org

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15