Kniha Cejnková D.: Římané a Germáni: Nepřátelé, rivalové, sousedé zachycuje vývoj a vzájemné ovlivňování dvou různorodých evropských starověkých civilizací a národů - Římanů a Germánů.

Vydáno: 2003, Muzeum města Brna

rimane a germani nepratele rivalove2