Kniha je prvním moderním slovníkem o Slovanech v české literatuře. Autoři po obsáhlé úvodní stati přibližují v abecedně řazených, esejisticky psaných heslech kosmonogii a mytologii starých Slovanů

15.01.2005
, jednak na základě nepříliš početných historických zpráv, zejména se opírají o výsledky dlouholetého archeologického výzkumu u nás i v zahraničí. Vydalo nakladatelství Libri, formát A5, 260 stran, kresby, fotografie, cena 290,- Kč.