Eneolitické výšinné sídliště, hradiště z mladší doby bronzové (?) a z raného středověku. Expozice: Hradiště Lokace: Obec: Dobrovice, Chloumek | Okres: Mladá Boleslav | Středočeský kraj, | Datování: Eneolit | Doba bronzová | Slované | Raný středověk | Hradiště najdete na ostrožně nacházející se na severozápadním výběžku návrší Chlumu s místním názvem Švédské šance.
Hradiště leží ve výrazně strategické a dominantní poloze s prudkými svahy a převýšením 100 až 120 metrů nad okolním terénem. Plocha hradiště je cca 4 ha a na dvou místech jsou valy. Vnější, mohutnější val leží v místech, kde ostrožna vybíhá z náhorní planiny a původně přepažoval celý začátek ostrohu. V první polovině 20. století byl částečně rozebrán a rozvezen. Délka valu je 120 metrů o výšce 7 metrů a šířce 20 metrů. Tato mohutná fortifikace byla mylně vykládána jako dílo švédských vojsk z doby třicetileté války (podle toho je název Švédské šance).

Ostrožna byla osídlena již od pozdní doby kamenné (lid s kulturou nálevkovitých pohárů), v mladší nebo pozdní době bronzové a poté Slovany. Hradiště zaniklo patrně před polovinou 10. století.Chloumek u Mladé Boleslavi. Plán hradiště v poloze Švédské šance. Podle J. L. Píče.Chloumek u Mladé Boleslavi. Val a příkop hradiště Švédské šance. Foto: M. Lutovský


Zdroj: Čtverák, Vl., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.: Encyklopedie hradišť v Čechách
Kniha z nakladatelství Libri popisuje přes 500 hradišť od neolitu po ranný středověk. Kniha je velkého formátu o 430 stranách, stovky obrázků a popisů nálezů za 890,- Kč. Máte-li o tuto knihu zájem, členové Keltoi mají slevu 5%, můžete si u nás objednat a my Vám ji zašleme.

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15