Hromadný nález šálků velatické kultury z doby bronzové.

Depot obsahoval větší počet kotlíků, několik mís a velkou mísovitou nádobu. Depot byl nejspíše spjat s nějakým přísežným rituálem, jehož součástí bylo obřadné pití.

tesetice depot w

Zdroj: Vědeckovýzkumná archeologická stanice Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity