Na hoře Klášťov vzniklo v pozdní době bronzové nejvýše položené hradiště na Moravě.

Vrchol hory je obehnán dobře patrným oválným valem. Bylo zde nalezeno velké množství železných předmětů z dob Velkomoravské říše. Hradišti Klášťov má rozlohu 2,1 ha.
První archeologické průzkumy se zde konaly v roce 1968. Z lokality s pravěkým opevněním na vrcholu kopce Klášťov pochází rozsáhlá kolekce depotů i jednotlivých železných předmětů datovaných do raného středověku. Klášťov plnil více funkcí, ale jedna z nejdůležitějších byla funkce sakrálního prostoru.
V roce 2017 archeologové dokončili tříletý výzkum. Počet nálezů na Klášťově archeology ohromil. Je jich na 700! Zastoupeny jsou jak zbraně (sekery – bradatice, hroty šípů, zlomek čepele meče apod.), tak i součásti výbavy jezdce a koně (ostruhy, podkovy, udidla, třmeny). Dále pak předměty zemědělské výbavy (krojidla, srpy, kosy), předměty na zpracování dřeva (pily, vrtáky, apod.). V několika exemplářích se objevily i předměty z olova (např. přesleny). Takovýto nálezový soubor je na území našeho státu jedinečný. Tak bohaté naleziště nemá zatím obdoby v celé střední Evropě. Archeologové to vysvětlují tím, že dvouhektarové hradisko sloužilo v době Velké Moravy jako posvátná hora, kam Slované přinášeli oběti bohu Perunovi.

Související články