Mnohé z nás trápí myšlenka "Jak jsme vlastně vznikli?". Stvořil člověka bůh nebo pocházíme z opic? Rozvíjející se vědní obory nám na tuto otázku dávají své odpovědi.

Člověk zručný (Homo habilis)
Člověk se vydělil z živočišné říše svojí rozvíjející se inteligencí - začal vyrábět kamenné, kostěné a dřevěné nástroje - začal přemýšlet nad svým konáním. Došlo k tomu před více jak 3 milióny lety ve východní Africe. Jednalo se o vývoj z člověku blízkých tvorů, ti se pohybovali ve vzpřímené poloze. O člověku zručném se toho zatím moc neví - je velmi málo nálezů, žil v tlupách a stavěl si jednoduché přístřešky a žil současně s australopitéky. Tělesná výška 120 cm, kapacita mozkovny 657 cm3.

Člověk vzpřímený (Homo erectus), opočlověk
Asi před 1,5 milióny lety se objevil nový, vyspělejší druh člověka. Rozšířil se do Evropy a Asie a žil až do doby před 300-200 tisíci lety. Postupně vyráběl otloukáním kamene o kámen kamenné nástroje, úštěpky, drasadla a pěstní klíny. Tito lidé se již dorozumívali, stavěli obydlí z kůlů, kůží a kamene, ohřívali se u ohnišť a také využívali jeskyně. Tělesná výška 155-175 cm, kapacita mozkovny 775-1250 cm3.

Člověk rozumný (Homo sapiens)
Člověk rozumný a jeho poddruhy (člověk steinheimský, neandertálský a vyspělý) již považujeme za přímé předchůdce dnešního člověka. Žili v době asi před 300-400 tisíci lety, pravděpodbně již mluvili jednoduchou řečí. Zvěř lovili podle vyskytu - medvědy, mamuty, sbírali jedlé plody, kořínky, semena, jedli drobnou zvěř. Novými nástroji byly sekery a palice z parohů a hroty z kostí. Je pravděpodobné, že již dokázali rozdělat oheň. Na území Čech najdeme nálezy např. Bečov u Mostu, jeskyně Kůlna u Sloupu a Šipka u Štramberka.

Člověk steinheimský (Homo sapienssteinheimensis), anteneadretálec
Nejstarší forma člověka neandretálského, žil v době 250-300 tisíci lety, s lebeční kapacitou 1 150-1 250 cm3.

Člověk neandertálský (Homo sapiens neanderthalensis), neandertálec, pračlověk
Vyhynulá forma člověka rozšířená v Evropě, Africe a Asii. Robustně stavěný, s lebeční kapacitou 1 350-1 700 cm3. Žil v době 100 - 35 tisíci lety.

Člověk rozumný - dnešího typu (Homo sapiens sapiens)
V době před 40 tisíci lety (poslední doby ledové), došlo ke konečným změnám v tělěsném vývoji člověka, který má již naši podobu. Vystřídala vývojový stupeň člověka neadrtálského. Měl dokonalé duševní a řečové schopnosti. Z lidí dnešního typu vznikali podle podmínek působení postupně běloši, černoši, mongoloidi, atd. Lidé žili v rodech, přebývali v jeskyních, budovali trvalejší tábořiště s chatami.