Při výzkumu 2017-8 stavby protipovodňové nádrže (Holasovice - místní část Loděnice) našli zachované sídliště a pohřebiště staré přibližně 4000 let z kultury Chlopice-Veselé.

Archeologům se na místě podařilo odkrýt 15 hrobů, zbytky nářadí a keramiky a také zborcenou pec. Nálezy archeologů na staveništi v Loděnici u Opavy se řadí ke kultuře Chlopice-Veselé a v českém Slezsku jsou výjimečné. Ve Slezsku byly zachyceny nálezy pouze na dvou místech, a to v Opavě-Kylešovicích a v Kateřinkách.
Většina koster na nalezišti je mužských. Podle archeologů byly pohřbívány na pravém boku a hlavou směrem na jih. Ženy pak opačně – hlavou na sever a na levém boku. 

Reportáž ČT

Související články