Pohřebiště slezskoplatěnické kultury (10. – 6. stol. př. n. l.).

Pohřebiště bylo zkoumáno před rokem 1933. Objeveno bylo nejméně 17 žárových hrobů uložených ve skupinách po 5 a více. Uloženy byly v mělkých jámách, snad pod nízkými mohylami, kdy dna jam byla pokryta vrstvou uhlíků se zlomky bronzových milodarů. - více o nálezu si můžete přečíst na stránkách Muzea Jičín ext link 15

Lokace: Vitiněves ext link 15, Okres: Jičín, Královéhradecký kraj