Keltoi 1994-2017

venuseEncyklopedie pravěku

Tovačov - pravěké nálezy

Záchranný výzkum v blízkosti kostela sv. Václava probíhající v roce 2017 poskytl badatelům důkazy o pravěkém osídlení.

V sídlištních jámách nalezli například keramiku věteřovské kultury ze starší doby bronzové či kolekci haltštatské keramiky ze starší doby železné. Našli i kostěné a parohové nástroje. Objevy podle nich dokládají, že oblast byla i díky své strategické poloze vyhledávaná lidmi už více než tisíc let před naším letopočtem.
Během výzkumu se podařilo odkrýt dva metry silnou pravěkou kulturní vrstvu a nejstarší osídlení dokládají i četné nálezy keramiky takzvané věteřovské kultury, tedy období ze 16. století před naším letopočtem, zhruba z přelomu starší a střední doby bronzové. Zajímavostí jsou i dvě jámy, jež mohly sloužit ke skladování obilí, ale i jako pravěký sídlištní objekt.

prerov tovacov 1wprerov tovacov 1w

Zdroj: prerovsky.denik.cz

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo