Vyšehrad vydal nález století – základy kostela inspirovaného Byzancí.

Praha 18.8.2014 – Archeologové na Vyšehradě odhalili základy jednoho z největších kostelů střední Evropy. Zároveň se jedná o nejstarší známý vyšehradský kostel. Nachází se zhruba 150 metrů od hlavní baziliky svatého Petra a Pavla a jeho stáří se datuje na přelom 10. a 11. století.
Objevený kostel má čtvercový tvar se třemi apsidami; na délku měří pětadvacet metrů. Unikátnost této stavby spočívá ve velikosti a naprosto překvapivé rozloze 230 metrů čtverečních. Asi o čtyřicet procent tak překonává plochu rotundy svatého Víta na Pražském hradě. Druhým unikátem je půdorys objeveného kostela. Svým tvarem odkazuje na byzantské prostředí a nabízí se otázka, který panovník a proč pozval zkušeného byzantského architekta na naše území.
Fakt, že na druhém nejvýznamnějším hradě knížecích Čech stál svatostánek byzantského slohu, otevírá dveře k reinterpretaci dějin českého křesťanství.
Dosud převládal názor, že se Přemyslovci orientovali na západní, latinskou liturgii přejímanou ze Svaté říše římské, a že liturgie slovanská, u jejíchž počátků stáli Cyril a Metoděj, neměla po zániku Velké Moravy na přemyslovském dvoře přílišný vliv.

Vyšehrad - Objev neznámého kostela

Další info najdete: lidovky.cz 20.8.2014 a ČTK

Dne 4. září článek a video na Novinky.cz