Archeologové ve spolupráci s vědci zjistili nové skutečnosti o nalezišti na Výšině svatého Metoděje v Uherském Hradišti.

Genetický výzkum odhalil, že na Uherskohradišťsku žijí přímí potomci někdejších obyvatel Velké Moravy - u šestnácti mužů, našich současníků by mohla existovat genetická vazba na 7 až 8 pohřbených v 9. až 12. století.
Analýza kosterních pozůstatků radiouhlíkovou metodou také odhalila, že hroby na Výšině svatého Metoděje v Uherském Hradišti jsou z poloviny 8. století, nebo dokonce i z jeho počátku.

Zdroj: irozhlas.cz ext link 15