Keltoi 1994-2017
  • Středověk

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Devátý březen je datem původního svátku, kterým prohlásili arcibiskup Arnošt z Pardubic s císařem a králem Karlem IV. soluňské bratry za patrony zemí Koruny české. V roce 1863 byl přeložen na 5. červenec a roku 1880 rozšířen pro celou katolickou církev.

Slovanští věrozvěstové Cyril (Konstantin) a Metoděj - bratři, kněží ze Soluně - jsou katolickými i pravoslavnými světci a v tomto církevním pojetí z rozhodnutí papeže poslední čtvrtstoletí také spolupatrony Evropy. Oba bratři byli vysláni jako misionáři k Chazarům, ale roku 863 na žádost knížete Rostislava přišli na Velkou Moravu.

Do bohoslužeb zavedli slovanský jazyk, pro který Konstantin vytvořil vlastní písmo a s jeho pomocí přeložil do staroslověnštiny například téměř celý Nový zákon a žalmy. Bratři dali řadu podnětů pro zpěv, ikonografii a kazatelskou činnost i pro politiku, diplomacii a hospodářství. Cyril zemřel v roce 869 v Římě, Metoděj, který pokřtil českého knížete Bořivoje, zemřel roku 885 a byl pohřben na velkomoravském Velehradě.

V roce 2013 se připravuje k oslavě 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu velké množství různých akcí.

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Cyril (Konstantin) , Metoděj

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo