Pocházel z dynastie Přemyslovců, král železný a král zlatý
*1233-26.8.1278, druhorozený syn Václava I. a Kunhuty Štaufské, bratr Vladislav
Českým králem byl v letech 1253 až 1278

V letech 1247 až 1249 se zúčastnil odboje proti svému otci, byl prohlášen mladším králem. V roce 1248 byli u Mostu poraženi a kralevic byl uvězněn na Přimdě, po usmíření propuštěn. Sňatkem s Markétou Baberenskou získal rakouské země, v bitvě u Kressenbrunnu v roce 1260 potvrdil jejich držbu a rozvedl se s Markétou. Své postavení potvrdil druhým sňatkem v roce 1261 s Kunhutou, vnučkou uherského krále Bély IV. (1206-1270). Vytvořil rozsáhlou říši tvořící Čechy, Moravu, Dolné a Horní Rakousy, Štýrsko, Korutany, Kraňsko, vindická marka, Pordenone a patriarchát akvilejský, Chebsko a Sušicko.
Prováděl rozsáhlou expanzi, např. 1254-55 a 1267-68 dvě křížové výpravy do Pruska, kde založil město Královec (Kaliningrad). Snažil se také získat římsko-německou korunu, v roce 1273 ji získal Rudolf I. Habsburský. Následny konflikt skončil porážkou. Nejprve se musel podrobit výsledku volby a poté v bitvě na Moravském poli padl (1278).