Lucemburkové - šlechtický rod pocházející z Lucemburska a vládnoucí v Čechách v letech 1310-1437.

  • 1310-1346 Jan Lucemburský
  • 1346-1378 Karel IV. (od 1355 císař římský)
  • 1378-1419 Václav IV.
  • 1420-1437 Zikmund (1420-1436 nevládl)

Za vlády Karla IV. dosáhlo české království největšího územního, mocenského, hospodářského a kulturního rozmachu. Roku 1437 smrtí Zikmunda rod po meči vymřel.