Václav I. Jednooký, český král z rodu Přemyslovců, přichází na svět v roce 1205 jako druhý syn českého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské.
manželka: Kunhuta Štaufská
děti: Vladislav, Přemysl Otakar II., Beatrix (manželka Oty III. Braniborského), Anežka (manželka Jindřicha Jasného) a dcera neznámého jména, která zemřela jako velmi mladá.

V roce 1216 je pak Václav zvolen českým králem – korunován je v 6. 2. 1228 (za vlády svého otce, Přemysla Otakara I., odtud pak pochází jeho přízvisko „mladší král“. Za vlády Václava I. dochází k zakládání měst a probíhá kolonizace. Byl náruživý lovec a při jednom z honů přišel o oko a tím získal označení Jednooký. Roku 1233 a 1337 potlačil odboj svého bratra, moravského markraběte Přemysla. V Praze dal v roce 1235 podnět k založení tzv. Havelského Města. V roce 1241 připravoval obranu země před mongolským vpádem, který se nakonec neuskutečnil. Roku 1247 jmenoval svého syna Přemysla II. moravským markrabětem a v letech 1247-9 čelil odboji české šlechty a svého syna Přemysla II. Spiklenecké vojsko bylo poraženo v bitvě u Mostu a syn byl pro výstrahu uvězněn na hradě Přimda a zbaven všech vladařských práv. Později došlo k usmíření a vrácení titulu moravský markrabě (1249, pozdější král Přemysl Otakar II., zvaný král železný a zlatý).
Václav I. Jednooký umírá 23. září roku 1253 na svém dvoře v Počáplích (dnešní Králův Dvůr), jeho ostatky jsou po jeho smrti uloženy v pražském klášteře Na Františku.