Lokace: Okres: Brno-město, Jihomoravský kraj
Období: paleolit, neolit, eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové, doba římská, Slované

Římský tábor
Výzkum areálu Vlněna
Brno-Maloměřice - keltské (laténské) pohřebiště
6.15 Smrt, pohřebiště | Brno-Maloměřice

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15