Dokument ČT. Archeologická kauza, která nebyla nikdy objasněna. Podaří se to po téměř 90 letech?, Režie: K. Špalek

Archeologická kauza, která nebyla nikdy objasněna. Podaří se to po téměř 90 letech? Režie K. ŠpalekMá věstonická Venuše vlastní sestru? U příležitosti devadesátého výročí nalezení slavné věstonické Venuše si znovu pokládáme tuto dosud nezodpovězenou otázku, která na přelomu 20. a 30. let minulého století vedla k jednomu z největších národních archeologických sporů. Podaří se jej konečně rozsoudit?Soška Venuše – obecně označovaná jako věstonická, nalezená v roce 1925 profesorem Karlem Absolonem v katastru obce Dolní Věstonice, je světoznámým archeologickým artefaktem. V meziválečném období se jí však svou popularitou téměř vyrovnala další ženská soška, která měla pocházet tentokrát ze sousedních Horních Věstonic. Spor o její pravost, který se rozhořel mezi profesorem Karlem Absolonem, který figurku považoval za padělek a tehdejšími zastánci její pravosti, zdaleka přesáhl hranice Československa a vyvolal dokonce několik soudních sporů. Nakonec soška zmizela – pravděpodobně byla prodána do Německa.Relativně nedávno po její existenci začal pátrat docent Karel Valoch, erudovaný archeolog, pamětník a prostřednictvím svého švagra Františka Čupíka zasvěcený účastník někdejšího sporu. V roce 2014 se k němu, vyzbrojen dvěma novinovými články a především patřičným nadšením a drzostí, přidává dokumentarista Karel Špalek. Existuje šance, že se mu jako naprostému archeologickému amatérovi podaří vyřešit tento téměř devadesát let starý spor a tím jednu z největších afér moderní československé archeologie?Vydejte se spolu s ním na dobrodružné, téměř detektivní pátrání, při němž odhalíme tajemství, která skrývaly nejen přední osobnosti současné české archeologické scény – docent Martin Oliva a nedávno zesnulý docent Karel Valoch, ale také osobnosti historické, jako legendární profesor Karel Absolon, amatérský archeolog František Čupík, údajný nálezce sošky Franz Müllender a mnozí další. Do hry se zapojí nečekaná setkání s pamětníky, objevy dávno zapomenutých soudních spisů, pamětí i soukromých korespondencí. Pravdivost zásadních tvrzení obou znesvářených protistran, nalezených v soudních spisech, ověříme i rekonstrukcemi dobových experimentů. Karel Špalek je autor řady dokumentů, odvysílaných především v cyklech České televize Folklorika, Vzkaz, Rodinné křižovatky. Archeologickou tematikou se zabýval již dříve v dokumentech Malovaná epopej (období Moravské malované keramiky) a Báječní muži moravských Venuší (životní osudy objevitelů pravěkých sošek – J. Palliardi, F. Vildomec a K. Absolon).