Co bylo příčinou vyvraždění Slavníkovců není úplně jasné. Faktem je, že v pátek 27. září 995 se před hradem Libice nad Cidlinou objevili bojovníci přemyslovské družiny a následující den hrad padl. Všechny přítomné, včetně dětí, vyvraždili všechny. Tím skončila i historie rodu Slavníkovců.

Proč? Původcem Slavníkovců je totiž František Palacký, který si to jméno vlastně vymyslel. A to trošku nešťastně, protože od té doby Slavníkovci vypadají jako samostatný rod. V tomto případě byl Slavník potomek východočeských knížat, nepřemyslovských, a vlastně pak anektoval více než polovinu Čech. Můžeme se domnívat, že to byli příbuzní Přemyslovců. Nicméně problém je v tom, že v Čechách jistě existovala elita, Vršovci, Těptici, Mutici a tak dále, a tyhle rody byly spolu bezpochyby vzájemně spřízněné. Takže v Čechách bychom asi těžko hledali nějakou nejvyšší elitu, která by se nemohla odvolávat na společné příbuzenstvo...
Kdo je zabil? Přemyslovský kníže to asi nebyl. Boleslav II. byl totiž v roce 995 patrně raněn mrtvicí a nebyl schopen vlády. Třeba to byli Vršovci? Ti se velmi často udávají jako hlavní síla, která 28. září 995 na slavníkovský hrad zaútočila...

Zajímavý rozhovor archeologů na toto téma najdete např. na ČT.