4. srpna 1306 byl při odpočinku v děkanství olomoucké kapituly zavražděn Václav III. V nastalém zmatku byl muž s krvavou dýkou v ruce zabit dříve, než stačil promluvit a tak není znám důvod, proč musel Václav III. zemřít.

Kdo byl vrahem?
Za králova vraha byl v české tradici označován "Durynk" (zdroj Dalimilova kronika). Olomoucké nekrologium uvádí jméno Konrád de Mulhow, Zbraslavská kronika uvádí jméno rytíře Konráda z Botenštejna (ten však určitě nezemřel v Olomouci). Jiný zdroj, Štýrská rýmovaná kronika, uvádí, že vrahem byl Odolen z Vildštejna, který patřil k mladé české šlechtě. Mezi českými historiky spíše převládá názor o jakési kolektivní vině české šlechty, ale zřejmě se jednalo o promyšlenou akci určité zájmové skupiny.
Skutečné důvody a vraha se zřejmě již nikdy nedozvíme...

Související články