Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 37 výsledků.

  3.24.2 Import - severní Černomoří

  Postranice koňského postroje nalezené v Bořitově a Starém Hradisku mají původ v severním Černomoří.  

  3.06.3.4 Bronzové výrobky - Zrcadlo

  Zrcadlo patří mezi luxusní předměty.   Stradonice Staré Hradisko - část zrcadla, které patří mezi římský import. Má průměr cca 10 cm, je vyrobeno z bronzu s vysokou příměsí antimonu. Jedna strana ...

  3.11.2 Mince z potinu

  ... importovaná mince z oblasti Galie (č. 68). Jde o litý potin kmene Sekvánů, usazených v oblasti východní Galie, s lícním motivem silně stylizované hlavy a čtyřnohého zvířete na rubu. Datace typu A spadá ...

  3.16.4.3 Nádoby

  ... Itálie. Strakonice - zlomek nádoby Aryballos, import z východního Středomoří, Ha D 2,3–LT A Staré Hradisko - zlomek nádoby, technika „Millefiori“, Importy z východního Středomoří či jižní Itálie, ...

  Červené Poříčí - mohyla

  Mohyla velká cca 20 metrů byla objvena v roce 1885 a patřila do mladší doby halštatské. Obsahovala velké množství bronzových nádob, importovaných z jihovýchodu nebo jihu střední Evropy, např. bronzový ...

  3.02.8 Sůl

  ... Proto lze předpokládat, že roční import soli do Čech v pozdní době laténské se pohyboval v řádu desítek až stovek tun. Sůl se používala např. při konzervování potravin, výživě dobytka, zpracovávání kůží, ...

  3.24 Obchodování

  Dálkový obchod v době laténské bývá často dokládán a studován na tzv. importech, tedy předmětech mimořádné hodnoty, které urazily z místa výroby na místo, kde byly nalezeny, značné vzdálenosti. Jedná ...

  6.15.4 Mohyla

  ... žárový ritus, typická hrobová výbava keramikou, výjimečně "bohaté knížecí" mohyly s prestižní hrobovou výbavou importu, zlata a podobně; Mohylová pohřebiště - v některých případech odraz „knížecího“ ...

  Svržno - hradiště

  Hradiště Svržno se nachází na katastru obce Hostouň (okr. Domažlice, Plzeňský kraj). Hradiště vzniklo na sklonku doby bronzové a vyhořelo po roce 500 př. n. l. - hor. tok Radbuzy - opevněno již v HB ...

  Týnec n. L. - nález kančí hlavy

  ... lépe pochopit funkci této výrazné opevněné – byť rozsahem nevelké – polohy. Rovněž další nálezy – jako například zlomky importovaných bronzových nádob nebo prstenu italského původu, zlomy šperků z východního ...

  Lesy sehrály v pravěku důležitou úlohu

  ... social and technological innovations are important, such as the introduction of the ard, wheel, animal traction and metallurgy, as well as changes in social hierarchy characterizing the same period. Studie ...

  Jevíčko - germánské pohřebiště

  ... římské, kde je hodně materiálu. Importy, glazovaná římská mortária, keramika pozdně przeworská na kruhu točená. V lokalitě je patrné i sídliště z pozdní doby bronzové – kultura středodunajská mohylová. ...

  Neubau (A) - nález keltských mincí

  ... verschollen) und die silbernen Quinare aus Obernberg am Inn stammen aus dem süddeutschen Raum; nun tritt erstmals ein aus dem Norden importierter Fundkomplex hinzu. Boische Muschelstatere waren bislang ...

  Chudeřín - objev z schönfeldské kultury

  ... se zcela vymykají ze stylu obvyklé místní hrnčířské produkce kultury šňůrové. Obě unikátní mísy jsou nepochybně importy z oblasti středního Německa. Pocházejí z prostředí tzv. schönfeldské kultury s ...

  3.11 Dějiny mincovnictví a peněz

  ... mužů a najímané žoldnéře. Tyto důvody zřejmě podnítily zavedení zlatých mincí v Čechách. Impuls nepochybně pramenil z antického prostředí severního Středomoří. První importované mince se v keltských Čechách ...

  1.1.5 Co se stalo na konci stupně LT A?

  ... pohřbívání na dosavatních pohřebištích 3) přerušením přílivu importů z jihu Vymizením projevů společenských elit Zásadní změny ve společnosti Historický výklad migrace velkých skupin - keltská historická ...

  3.09 Stříbro

  ... znalost povrchových výskytů stříbra (např. Kutnohorsko, kde bylo rozsáhlé osídlení). Druhou variantou získání stříbra je import suroviny, např. z římských denárů nebo z východokeltských stříbrných ražeb. ...

  -0 Kronika pravěku do roku 0

  ... přesouvá tradice prvních zemědělců a vliv lengyelské kultury, objevují se výrobky z mědi (nejspíše import) 4000 př. Kr. - Objevuje se poměrně hustá síť hradišť 3800 - 2100 př. Kr. - Pozdní doba kamenná ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo