Hradiště Svržno se nachází na katastru obce Hostouň (okr. Domažlice, Plzeňský kraj). Hradiště vzniklo na sklonku doby bronzové a vyhořelo po roce 500 př. n. l.

- hor. tok Radbuzy
- opevněno již v HB
- HD2 - HD3/LTA
- opevnění 1.fáze palisáda, 2. fáze oboustranně lícovaná hradba (3m)
- současné s mohylníkem Mírkovice; leží 3 km od dvorce Hostětice – Ha C – D1
- běžné nálezy a luxusní – skleněné, jantarové perly, importy

kontrola dálkové komunikace do Podunají a kontrola ložisek mědi

Zdroj: výzkum M. Chytráček

475 1 svrzno1w 475 1 svrzno1w 475 1 svrzno1w 475 1 svrzno1w 475 1 svrzno1w 475 1 svrzno1w 475 1 svrzno1w

Související články

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15