Poznatky z výzkumu M. Slabiny

- Ha D2/3, 6./5. st. BC
- opevněná plocha – cca 3ha (akropole, 2 předhradí)
- opevnění – kamenná plenta
- akropole – kamenná dláždění s obvodovou zídkou, příkop
- keramika na kruhu JV původu, zlomky mořských korálů, skythská šipka
- zánik v souvislosti s požárem

minice nakresw minice nakresw minice nakresw minice nakresw minice nakresw

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15