Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  COM_SEARCH_SEARCH_KEYWORD_N_RESULTS

  Vlčková, J.: Encyklopedie keltské mytologie  ...

  Rekonstruovat původní keltský panteon a základní mýty je dnes téměř nemožné, přestože existuje řada studií a knih, které hledají stále nové hypotézy. Autorka předkládá celoevropský pohled na mytologii ...

  Gundestrup (DK) - nález kotle

  ... původ kotle hledán v dílnách v Thrákii, jiní za práci podunajských Skodisků nebo střední či severní Galii a také keltsko-ligurském území (mytologie zobrazených scén není thrácká ani galatská...). Je přijímán ...

  6.06 Bohové | Tór

  ... různé věci. Tórova kladiva se vyráběla jako amulety pro ochranu majitele. Zdroj: Vlčková, J.: Encyklopedie mytologie germánských národů  ...

  Lughovo berounské léto - Beroun Lughnasad

  ... LUGH a jejich hostů, se v Berouně setkáme již potřetí. Jedná se o výstavu výtvarných děl (obrazy, sochy, fotografie) vytvořených v inspiraci na předem dané téma z keltské mytologie, převedené ve smyslu ...

  Hledání slovanské pravlasti a jejich příchod k nám

  Už od raného dětství slýcháváme pověsti o příchodu praotce Čecha na naše území, které si se svými následovníky vybral za svůj nový domov. Pojďme ale na chvíli opustit mlhavou krajinu mytologie a podívejme ...

  Jihočeský Keltský festival LUGNASAD - 2.-3.8.2006

  ...  této sympatické postavy keltské mytologie. Program festivalu v Český Budějovicích: 2.8. 18.00 Zahájení prvního ročníku festivalu za účasti hejtmana Jihočeského kraje pana Jana Zahradníka. Výstava “Kameny ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Co najdeme na pohřebištích

  ...  projevy náboženského cítění mytologie, zvykosloví, rituálů a folklóru včetně poezie, tance, hudby. Pohřební ritus je jedním z projevů, které nám umožňují učinit si o duchovním světě Keltů alespoň částečno ...

  6.06 Bohové | Teutates

  ...  Zdroj: Sylvia a Paul F. Botheroydovi: Lexikon keltské mytologie www.fenomen.cz 5.5.2002  ...

  6.06 Bohové | Taranis

  ... : Lexikon keltské mytologie www.fenomen.cz 5.5.2002  ...

  6.06 Bohové | Esus

  ... h polovysokých bot sedí Merkurova zvířata, kozel a kohout. Příslušný votivní nápis však praví: "Apronios ieuru sosi Esu", "Apronius toto věnoval Esusovi". Zdroj: Sylvia a Paul F. Botheroydovi: Lexikon  ...

  6.06 Bohové | Epona

  ... h tvořit paralely ke ztraceným mytologickým představám o galské Eponě. Zdroj: Sylvia a Paul F. Botheroydovi: Lexikon keltské mytologie www.fenomen.cz 5.5.2002  ...

  Lexikon Germáni a doba římská

  ...  depot Mytologie - velký význam, uctívání zvířat - kanec, pták, býk, kůň, pes; rostliny, stromy, háje, bažiny; Bohové - Donar, Wodan, Frey, Freyja abeceda N Náhrdelník - u žen, z jednotlivýc ...

  Lexikon Keltové

  ... hlavy, Heroi Murus gallicus - tecnika výstavby hradby - zpevněný vodorovnou dřevěnou konstrukcí Mytologie - bájesloví, soubor mýtů, ústní lidová tvořivost abeceda N Nákrčník - šperk nošený ...

  Vokáč, Petr; Pitro, Martin: Bohové dávných Slovanů

  Autoři se ve své knize zaměřili na úsek ze slovanské mytologie, konkrétně na uctívání kultu jednotlivých božstev u všech tří slovanských větví (západní, východní, jižní), přičemž některá z nich svou působností ...

  6.10 Keltský rok | Beltine

  ... Lexikon keltské mytologie, Botheroydovi S. a P., Ivo Železný Praha 1998 http://www.celticspirit.org http://www.beltine.cz - Vladimír Šiška http://www.applewarrior.com/celticworld/ http://www.witchv ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo