Tór (severogermánsky = hrom) - severogermánská obdoba keltského boha Taranise nebo slovanského Peruna. Tór byl mocný hromovládce a zaujímal nejvyšší místo v panteonu.

Chránil bojovníky, jeho atributy byly kladivo a blesk. U severních Germánů byl také uctíván jako bůh úrody, posvěcoval kladivem manželské svazky či pohřební hranice. Z doby vikengské se dochovaly nápisy, v nichž je Tór žádán, aby posvětil různé věci. Tórova kladiva se vyráběla jako amulety pro ochranu majitele.

Zdroj: Vlčková, J.: Encyklopedie mytologie germánských národů