V mnoha příručkách se čtenář dozví o tom, že by se měly slavit (a v menší míře i jak by se měli slavit) svátky kola roku.

Při oslavě těchto svátků je nutné mít na paměti dvě věci. Za prvé by tyto svátky měly reálně kopírovat přírodní cykly místa, na kterém se rituál provádí, což znamená, že rituály sestavené například pro středomořské klima jsou pro chladnější krajiny k nepoužití.
Nebudete přeci slavit svátek jara v okamžiku, kdy kolem vás ještě leží hustá sněhová pokrývka. Za druhé: ony svátky se vážou vždy ke zcela konkrétnímu kultu. Jinou podobu budou mít svátky uctivačů Peruna a jinou zase Morany. Proto chce-li adept slavit tyto velké svátky kola roku, měl by si v prvé řadě uvědomit, kde duchovně stojí a kde reálně fyzicky žije a na základě těchto dvou kritérií sestavit kolo svátků tak, aby vyhovovalo jak jeho duchovnímu zázemí, tak reálným přírodním podmínkám.
Více článek autorky Linda Ileana Dragonari v časopise Astro, vydání 10.-16. dubna 2006, str. 15