Brána klešťovitého typu s konci hradby - křídly - zahnutými dovnitř, symetricky či asymetricky.

Průchod mezi oběma křídly zabírala dřevěná stavba o půdorysu z 9 kůlů, rekonstruovaná jako patrová brána uzavírající vlastní vstup dvouproudové cesty do oppida (Závist - brána D, 1. fáze).
Jednodušší stavby o menším počtu kůlů se interpretují jako základy přemostění vchodu a jednotlivé kůly jako konstrukční prvky dřevěných vrat.

Možná rekonstrukce klešťovité brány, Nevězice

Možná rekonstrukce klešťovité JV brány B, Nevězice

zavist 5 1faze w

 Brána klešťovitého typu s dřevěnou stavbou či lávkou ve vchodu, oppidum Závist, brána D 1 první fáze

zavist 5 4faze w

Brána klešťovitého typu s dřevěnou stavbou či lávkou ve vchodu, oppidum Závist, brána D 1 čtvrtá fáze

zavist 5 5faze w

Brána klešťovitého typu s dřevěnou stavbou či lávkou ve vchodu, oppidum Závist, brána D pátá fáze

Možná rekonstrukce klešťovité brány, Nevězice, Archeopark Prášily

Možná rekonstrukce klešťovité brány, Nevězice, Archeopark Prášily

Zdroj:
Archeopark Prášily
PDČ 2008