Brána tvořená přesahujícími konci hradby (Hrazany) ; přesah může mít i značnou délku (Nevězice).

ulice w