Brána komplexního typu, tvořená vícenásobnými komponentami, např. předsunutým valem, případně jinými specifickými obrannými prvky.

Závist - brána D, 5. fáze brány 

Závist - brána D, 5. fáze brány, E, F
Drda - Rybová, 1992