Základními výrobními nástroji a pomůckami jsou:

pec (výheň, kopulovitá pec), hliněné tyglíky mnoha typů - nevelké mělké miskovité nebo hluboké soudkovité až kónické, ojediněle i masivní vanovité. Nepostradatelným nástrojem byly dyzny, dyznové cihly a měchy sloužící ke vhánění vzduchu, drtiče na rudu, ...
a nejdůležitější jsou pochopitelně formy, kadluby k odlévání