Jmenuje se podle rozšíření na širším Chebsku. Známe ji především z mladší doby bronzové, cca mezi roky 1 300 a 10. století před Kr., konec zatím není stanoven.

Původně byla považována za periferní součást kultury lužických popelnicových polí, později byla přiřazena k hornodunajskému okruhu.
Nálezů je velmi málo, sídlště jsou znám jen omezeně, pohřebiště jsou žárová.Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Kniha doplňuje řadu encyklopedií věnovaných naší nejstarší minulosti. Tento svazek pak zahrnuje období od nejstaršího paleolitu přes eneolit, neolit, dobu bronzovou až ke starší době železné. Hesla zachycují lokality, jednotlivé kultury, typické artefakty a podobně. Velký formát, bohatě ilustrováno (mapky, rekonstrukce a celostránkové tabule). 428 stran, formát 26,5x20,5