V roce 2021 zde byla při výzkumu nalezena dlouhá mohyla, která ukrývala dva hroby z pozdní doby kamenné. S nedávným objevem v nedalekých Dušníkách představuje další rituální monument, jaké se v pozdní době kamenné soustředily v okolí tehdy posvátné hory.

Vražkovská mohyla byla hodně poničena erozí a orbou. Zachoval se jen obvodový příkop a dvě hrobové jámy, které jsou rovněž částečně poškozeny orbou. Je asi 31 metrů dlouhá a 11 metrů široká. Ukrývala v delší ose dvě hrobové jámy s vnitřní dřevěnou konstrukcí. V první byl uložen dospělý jedinec bez milodarů. Druhou silně poničila orba, ta obsahovala lidské kosti a rozbitou keramickou nádobu.

Více najdete: ct24; novinky.cz

Související články