Lokace: Vražkov | Okres: Litoměřice | Ústecký kraj
Datování: Doba kamenná | eneolit

V roce 2021 zde byla při výzkumu nalezena dlouhá mohyla, která ukrývala dva hroby z pozdní doby kamenné.

 

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15