Nález mohyly o průměru až 20 metrů. Zřejmě hrob knížete s vozem a luxusními předměty.

Zřejmě čtyřkolový vůz, několik desítek součástek honosného postroje (zdobené faléry, přezky), železná válečná sekera skytského typu, velký železný nůž. Nejdrahocennější předměty jsou dvě bronzové nádoby, plochá mísa a zdobená cista (součást prestižního picícho souboru).
pozdní doba halštatská

032 1w

 

 

Lokace: Okres: Tábor, Jihočeský kraj
Období: halštat, Keltové