Kolem roku 830 vládl na Moravě kníže Mojmír I. Někdy v letech 833-836 vypudil Mojmír I. z Nitry tamního knížete Pribinu a připojil Nitransko k moravskému knížectví a tím vznikl staromoravský stát, jádro Velkomoravské říše.

V době vlády Mojmírovců se tento název nepoužíval. Názvem "hé megalé Moravia" bylo označeno panství knížete Svatopluka až v 10. století řeckým císařem Konstantinem II. Porfyrogennétos. Za Mojmírova vládnutí se používá termín "země Moravanů, panství Moravanů". Území říše obsahovalo dnešní Moravu, západní Slovensko, západní část Uher, Malopolsko, Slezsko a Čechy.

velka morava svatopluk1
Mapa Velkomoravské říše za svého největšího rozsahu za vlády Svatopluka I., zdroj: Štefanovičová, Tatiana (1989). Osudy starých Slovanov, Bratislava: Osveta